5 mei 2013

Tove Alsterdal

© Annika Marklund
Kun je binnen het misdaadgenre en de Zweedse traditie nog inhoudelijk vernieuwend zijn? Als je Tove Alsterdal heet, dan kun je dat. In Het stille graf neemt ze je mee naar de grote geschiedenis van een kleine gemeenschap, naar individuen die dachten een humane samenleving te vinden bij grote buur Rusland maar ten onder gingen aan rechteloosheid.

Net zoals in Vrouwen op het strand, zet ze in dit tweede boek, met een aansprekende eigenzinnigheid, het genre naar haar hand, volgt personages in hun maatschappelijke dromen en teleurstellingen... die, op een wat meer beschouwelijke en realistische manier, ook de hare en misschien de onze zijn.
 
 
Een aantal politieke ideeën uit de vorige eeuw bleken afschuwelijk te zijn
maar betekent dat dat we moeten ophouden met dromen?

 
Zweden heeft een groot aantal uitstekende misdaadauteurs. Vond je het moeilijk om een originele bijdrage te leveren aan het thrillerlandschap, een eigen stem en eigen thema’s te vinden?
 
Eigenlijk was ik niet van plan om een misdaadboek te schrijven maar het idee en het verhaal stuurde mij in die richting. Gelukkig was het verhaal van Vrouwen op het strand zo anders dan wat op dat moment in Zweden geschreven werd. Het is een internationale thriller met een vrouwelijke stem, wat volgens mij toen uniek was. Ik wist ook dat ik stand alones wilde schrijven, wat bijna geen enkele andere Zweedse thrillerauteur doet. Ik hou van de uitdaging die het verkennen van de grenzen van de misdaadroman met zich meebrengt en denk dat het genre geschikt is om brede maatschappelijke en menselijke verhalen te vertellen.
 

Voorheen schreef je voor film, toneel en opera. Kon je daar onvoldoende je creativiteit in kwijt of was er een andere reden die je voor de roman deed kiezen?
 
Nogmaals, het verhaal wees me de richting. Vrouwen op het strand was oorspronkelijk een idee voor een filmscript maar omdat het zich afspeelt in zes landen en op drie continenten, zei iedereen me dat het te duur was. Maar ik popelde om het verhaal te vertellen, kon niet wachten op het moment waarop de filmindustrie van mening veranderde. Dus besloot ik om er een roman van te maken, wat uiteindelijk het verhaal ten goede kwam (En, bij wijze van bonus, zijn de filmrechten nu verkocht aan een bedrijf in Hollywood). 
Het hoge noorden van Zweden
© Linnea Bjök Timm

Het stille graf heeft een politieke achtergrond. Dat grote maatschappijmodellen zoals het kapitalisme, het communisme en het nazisme met elkaar in conflict kwamen in het noordelijkste stuk van Europa, verwacht je niet. Is daar een verklaring voor?
 
Het ligt voor de hand te denken dat dit niet meer is dan een afgelegen gebied is met sneeuw en rendieren. Maar, omdat het op de grens ligt tussen Oost en West, belandde het midden in de grote conflicthaarden van onze wereld. In de tijd waarin mijn grootmoeder opgroeide, lag tsaristisch Rusland aan de andere kant van de Torne-rivier en in de Eerste Wereldoorlog bood het postkantoor in het dorp van mijn familie de enige communicatiemogelijkheid tussen dat Rusland van de tsaren en Duitsland (Er wordt ook gezegd dat Lenin in een slee de rivier overstak toen hij vlak voor de revolutie naar Rusland terugkeerde).
 
Het nazisme van de jaren ’30 was meer een soort Finse versie dan het verheerlijken van Hitler. In de plannen voor een Groot Fins Rijk pasten de Fins sprekende oostelijke delen van Zweden alsook delen van Rusland. De Finse leiders spraken over Lebensraum, net als Hitler. 
 
Tegelijkertijd was er een groots opgezet plan om een Noord-Scandinavische Sovjetrepubliek op te richten. Die zou zowel Finland als de noordelijke delen van Zweden en Noorwegen omvatten.
 
Dat is een thrillerachtergrond om ‘u’ tegen te zeggen!

 
Het stille graf gaat ook over het geloof van mensen in een betere maatschappij en hoe ze daarin ontgoocheld worden. Is dat een gedachte die je er bewust hebt ingestopt?
 
Dat is eigenlijk één van de belangrijkste thema’s van mijn schrijven. Ook Vrouwen op het strand wordt door gelijkaardige krachten voortgestuwd – dromen van een beter leven. In Zweden, en ook in de rest van Europa, denk ik, zijn we op dit moment geobsedeerd door economie. Een aantal politieke ideeën uit de vorige eeuw bleken afschuwelijk te zijn maar betekent dat dat we moeten ophouden met dromen?    

Zomer in Noord-Zweden © Tartanna
 
De situatie van de naar de Sovjet-Unie geëmigreerde Zweden en Finnen was blijkbaar tragisch. Heeft jouw research de repressie van de Sovjetleiding, waarvan de emigranten slachtoffer waren, aan het licht gebracht?
 
De neef van mijn moeder emigreerde in de jaren ’30 naar de Sovjet-Unie en verdween. Meer dan 60 jaar later werd bekend dat hij geëxecuteerd werd tijdens de Stalin-terreur. Ik wilde dieper graven, niet alleen in de tragedie, maar ook in de dromen die hen daarheen hadden gestuurd. Op het thuisfront hing er decennialang een enorme stilte om hen heen. Ik had nog nooit iets gehoord over de reis van mijn familielid toen ik er enkele jaren geleden over las in een reportageboek. Je vertrekt niet naar een verondersteld paradijs om dan terug te komen en te vertellen dat het niet bestaat. Niemand wil dat verhaal horen. Wie terugkwam, zweeg. Gelukkig hebben enkelingen, na jaren, gepraat en zijn er dus getuigenissen te vinden in archieven en reportageboeken. En natuurlijk is er ook veel research gedaan aan Sovjet-zijde.

Ik wilde geen nieuwe feiten aan het licht brengen maar het verhaal aan een breder publiek vertellen, in de geest en de levens van deze mensen kruipen en hen tot leven wekken.

 
Ik veronderstel dat je research hebt gedaan in Rusland zelf en dat je verder hebt gekeken dan de toeristische plaatjes. Welke indruk heeft dat land op je gemaakt? 
 
Ik doe veel research voor mijn boeken en natuurlijk ben ik ook naar Petrozavodsk gegaan. Ik vind het noodzakelijk om in de sporen van mijn personages te treden, de weg te gaan die zij gaan. Er zijn ook sporen in de roman die naar hedendaags Rusland leiden en die zijn vrij beangstigend, denk ik. Als je, bijvoorbeeld, Putin hoort zeggen dat vreemde belangen schuld hebben aan elk politiek verzet in het land, dan is dat exact dezelfde retoriek als die in de Stalin-tijd.
 
 
Hoe is de economische situatie in het noorden van Zweden op dit moment? Is het nog steeds een achtergestelde regio?
 
In zekere zin, ja, maar tegelijkertijd ook niet. Op dit moment beleeft de mijnindustrie een hoogconjunctuur en zal de hele stad Kiruna worden verplaatst om de ondergrondse ertslaag te kunnen ontginnen. Ook worden er nieuwe treinsporen gelegd om de verbindingen sneller te maken. Toch zal het behoud van de welvaartsmaatschappij in dun bevolkte gebieden altijd een probleem blijven. Jonge mensen vertrekken nog steeds naar het zuiden en de steden.

Kerk in Norrland © pakiki
 
In de jaren ’30 waren er veel orthodoxe christenen zoals Laestadianisten (een Lutheraanse secte) in Noord-Zweden. Zijn de mensen daar nog steeds streng in de leer?
 
Niet zoals het ooit was maar er zijn nog steeds enclaves waar je geen enkel televisietoestel aantreft of gordijnen.

 
Een andere bijzonderheid in dit boek is de Finse taal (of een variant ervan) die aan de Zweedse kant van de grens gesproken wordt. Is dat nog altijd zo? En ligt de oorsprong in het verschuiven van de landsgrenzen in vroeger tijden?
 
Tot aan de Russisch-Zweedse vrede, 200 jaar geleden, toen er midden door het gebied een grens werd getrokken, woonde er aan beide kanten van de rivier één enkel volk dat eenzelfde taal sprak. Die taal wordt nog steeds gesproken en is op de dag van vandaag in Zweden een officiële minderhedentaal. Maar toen mijn moeder opgroeide was het verboden om ze op school te praten. Het is een oude versie van het Fins met veel Zweedse invloeden.

Het gebied rond de Torne-rivier

Ergens zegt het hoofdpersonage dat er in dat gebied bij de Finse grens meer namen zijn voor verdriet, voor sneeuw en voor verlangen. Wat weet jij daarvan?
 
Omdat ik de taal zelf niet spreek, is dit voor de rekening van mijn personage. Wat ik weet is dat daar teveel soorten sneeuw zijn maar ook diep verdriet en eindeloos verlangen om te worden gevat in één enkel woord.
 


 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten