9 mei 2014

Olivier Truc

 

Beleidsmakers en het brede publiek wijzen op misstanden, is een taak van journalisten. Dat is ook wat de Franse correspondent in Scandinavië (onder meer voor Le Monde), Olivier Truc, gedaan heeft toen hij de fascinerende maar ook bedreigde cultuur van de Samen ontdekte. Dat het gevaar uit diverse hoeken kwam en nog steeds komt, is een shockerende vaststelling.
 
Sinds hij zijn bevindingen heeft kunnen verwerken in een (spannende) roman, heeft de strijd om het voortbestaan van de Samenidentiteit nog meer weerklank gevonden. In Veertig dagen zonder schaduw stond ook een journalist op die een begenadigd fictieauteur bleek te zijn. De historische en actuele uitgangspunten heeft hij perfect geïntegreerd in de personages en het plot. Voor de combinatie van leesplezier en een college in etniciteit, mag je wel even gaan zitten!

 
'De rendierhouders zijn één van de eerste slachtoffers van de klimaatsverandering.'

Je bent correspondent voor diverse Franse media. Op welke manier heb jij het land van de Samen leren kennen?

Ik heb de wereld van de Samen via mijn reportagewerk ontdekt. Ik heb onderzoek gedaan naar conflicten en processen die rendierhouders, in termen van grondrechten, tegenover boeren of mijnbouwmaatschappijen plaatsten. Mijn kennismaking met die wereld had dus niets folkloristisch of exotisch. Deze ervaring heeft mijn kijk op de Samiproblematiek erg beïnvloed.
 

De Samiwereld is een clanmaatschappij die eerwraak kent en er vroeger een sjamanistische levensvisie op nahield. Waar ligt de oorsprong van dit volk? Wat is er over hen geweten?

De vraag over de herkomst van de Samen is fascinerend en nog steeds onderwerp van discussie. Ik denk dat er geen eenvoudig antwoord op kan gegeven worden. De recentste onderzoeken wijzen uit dat de Samen niet afstammen van een volk dat duizenden jaren geleden naar het Hoge Noorden gekomen is maar eerder het resultaat is van de vermenging van diverse volkeren in de loop van de afgelopen millennia. Die kwestie zal trouwens uitgediept worden in een volgende roman.
  
Rendier op zoek naar korstmos
© Billy Lindblom
Kun je als rendierhouder een fatsoenlijk inkomen bij mekaar werken? Hoe ziet de toekomst van de rendierhouderij, die tot het hart van deze cultuur behoort, eruit?

Een aantal rendierhouders kan natuurlijk leven van het beroep maar op de dag van vandaag heb je wel grote kuddes nodig om daar alleen van te leven. Veel rendierhouders houden er dus andere activiteiten op na, zoals het toerisme, de visvangst, de jacht, of oefenen andere beroepen uit naar gelang het seizoen. De toekomst van de rendierhouderij wordt bedreigd door de druk van de mijnbouwindustrie, de bouw van vrijetijdshuisjes, de inplanting van windmolenparken en de opwarming van de aarde. De rendierhouders zijn één van de eerste slachtoffers van de klimaatsverandering. In het begin van de winter zijn er steeds vaker zachtere periodes die afgewisseld worden door koude periodes. Wanneer de sneeuw smelt als gevolg van een kleine temperatuurstijging en daarna, door een inval van koude, bevriest, vormt er zich ijslaag op ijslaag. Een rendier kan één ijslaag breken maar niet een aantal. Bovendien kan het dier door de lagen heen de geur van het korstmos niet opsnuiven. De honger dreigt dus. En als de kuddes hun eten elders gaan zoeken, vermengen ze zich met andere kuddes en krijg je conflicten tussen rendierhouders.
 

Heel wat Samen zoeken een bijverdienste in het toerisme. Kunnen toeristen bijdragen tot het voortbestaan van de Samicultuur of schaadt de toeristische aanwezigheid eerder de authenticiteit van dit volk?

Alles hangt af van het soort toerisme. Gelukkig zie je dat er zich nu een duurzaam toerisme ontwikkelt waarbij volkeren, in dit geval de Samen, gerespecteerd worden. Het dagelijkse leven leren kennen, zelfs voor de duur van een korte reis, is een manier om hen te helpen. Sommige Samen zijn bereid om toeristen te verwelkomen. Die activiteit zorgt voor een belangrijke aanvulling van hun inkomsten. Het is het massatoerisme dat schadelijk is, zowel in Samenland als overal elders. 
 
Samen op het raakvlak van twee culturen
© Gáldu
Over de Samiwereld, die zo verschilt van de onze, zegt één van je personages, de politiecommandant, ergens: ‘…misschien is het zelfs geen wereld voor ons, niet-Sami.’

Omdat alles afhangt van de mensen die je ontmoet en van je eigen houding, heb ik geen eenvoudig antwoord op deze vraag. De Samen zijn wantrouwig omdat ze tot een minderheidscultuur behoren waarvan de rechten niet altijd gerespecteerd worden en omdat ze slachtoffers zijn geweest van racisme en kolonialisme. Dat alles maakt de mensen voorzichtig. Maar ze zijn ook erg trots op hun cultuur en delen die graag.


Er zijn blijkbaar Samiparlementen in de Scandinavische landen. Welke bevoegdheid hebben ze? Je personage Olaf is zo’n gedeputeerde. Welk soort Samen heeft belangstelling voor zo’n parlement?
 
Er zijn Samiparlementen in Noorwegen, Zweden en Finland. Hun macht is veeleer beperkt. Dat in Noorwegen is wel het machtigst. De partijen behartigen uiteenlopende belangen, zowel die van de rendierhouders als die van Samen met een heel andere manier van leven. Deze laatsten voelen zich, als Samen, vaak minder beschermd.


‘Ik geloof niet in jullie recht,’ zegt de sjamaan Aslak. Doen de wetten van Noorwegen, Zweden en Finland de Samen onrecht?

Dat is een ingewikkelde kwestie want in theorie zijn de Samen beschermd door nationale wetten en door internationale conventies. Maar in de praktijk zijn ze vaak het slachtoffer van misbruik.  

In hun karige habitat zijn de rendieren altijd op zoek naar eten.
 © Bjørn Christian Tørrissen
 
De Lutherse sekte van de Laestadianen is al 150 jaar actief in Scandinavië. Door het opdringen van hun godsdienst en hun afkeer van het sjamanisme zijn ze altijd bedreigend geweest voor de cultuur van de Samen. Hoe ziet de rol en betekenis van deze groep rigide gelovigen er in deze tijd uit?

Eigenlijk zijn ze niet bedreigend voor de Samen als je kijkt naar de bijdrage die Lars Levi Laestadianus, de Lutherse dominee, die aan de wieg stond van deze rigide stroming, in die tijd geleverd heeft aan de redding van het Samenvolk. Hij heeft hen bij de alcohol, die ravages aanrichtte, vandaan gehaald. Ook tegenwoordig nog praktiseren veel Samen het Laestadianisme. De sjamanenvervolging gebeurde voornamelijk in de 17de en 18de eeuw, op het ogenblik van de kolonisatie van Lapland, en dus vóór het ontstaan van het Laestadianisme. 
 

De hoofdrol in het boek is voor een sjamanentrommel. Gaat het hier om een fictieve trommel of heeft, gezien het belang van de decoratie, een bestaand instrument model gestaan?

De trommel uit mijn boek is een fictieve. Ik heb hem gecreëerd in functie van het verhaal. De tekening van deze trommel blijft nog even geheim. Misschien maak ik ze op een dag bekend… Maar, om mij te laten inspireren door de echte symbolen waarvan de sjamanen zich in het verleden bediend hebben, heb ik de bekende 71 trommels in musea en collecties zeer goed bestudeerd.
 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten